• Alla produkter

Kvittorullar (25)

Hur väljer man rätt storlek på kassarullen?

Måtten listas som t.ex. 70x80x12 - 60m. Den första siffran (70) betyder att arket på rullen är 70 mm brett. Sedan har du nästa nummer (80) som visar rullens diameter. Det minsta talet (12) visar diametern på kärnan / spolen och det sista numret (60m) visar hur lång rullen är.

Sedan måste du veta om du skall ha en standard (för apparater med färgband) eller termopapper (för termoapparater utan färgband).