• Alla produkter

Köpinformation

Garanti

Vi garanterar att alla våra varor är felfria vid leveranstillfället.

Vill du åberopa garanti gäller din faktura som garantisedel. Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder Wulff Supplies.

Ansvar

Föreligger ett fel som Wulff Supplies ansvarar för, åtar sig Wulff Supplies att efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller att återbetala köpeskillingen. Wulff Supplies äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via producentens e-post eller hemsida.

Wulff Supplies ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Wulff Supplies bär således inget direkt eller indirekt ansvar för leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Priser

Alla priser som visas i Webshop är dina egna avtalade priser. Mervärdes-skatt, andra skatter och pålagor samt frakt tillkommer. Om ej annat anges inkluderar dock angivna priser tull och importavgifter.

Priser är angivna i svenska kronor, om ej annat anges på fakturan.

Prisklausul

Priserna gäller med reservation för valutaförändringar, råmaterial, och leverantörsprishöjningar.

Reservation för tryckfel. Rätt till ändring förbehålles utan varsel. För övrigt tillämpas bestämmelser i enlighet med LKDs AL91.

Betalningsvillkor

Betalning skall erläggas senast 15 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår vid försenad betalning med diskonto +8%.

Leverans

Standardvaror levereras fritt kundens leveransadress (CIP) i Sverige vid order och leverans över 2500 kr. Minimiorder 200 kr

Specialartiklar debiteras enligt gällande fraktprislista eller separat överenskommelse.

Leveranstid

Lagervaror där beställning lagts före 14:00 skickas normalt samma dag. Helgdagar skickas beställda varor nästa arbetsdag.

Leverans sker till mottagarens gatuadress.

Vid önskemål om specifik leveranstid, telefonavisering, inbärning mm. kan detta beställas via vår kundtjänst. Kostnad tillkommer enligt gällande prislista.

För beställningsvaror samt möbler är leveranstiden ut från lager normalt 3-5 arbetsdagar. Specialprodukter ex profilartiklar enligt separat överenskommelse.

Miljöhänsyn

Av miljöhänsyn har vi en minimum varuvärdesgräns per order.