• Alla produkter

Reklamationer

Regelverk för returer av produkter till Wulff Supplies

Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att allt gods levererats enligt följesedel och att transporten är utan transportskador. Transportskador skall påpekas till chauffören vid mottagning av godset.

För att åberopa att vara är felaktig skall kund reklamera till Wulff Supplies omgående, dock senast 14 dagar från leveransdatum samt enligt gällande rutinbeskrivning nedan returnera varan.

Inga returer godkännes utan överenskommelse med oss. Alla returer ska återsändas i originalemballage. Hanteringskostnad för returer förorsakade av kund uttages med 10% av ordervärdet, dock minst 300 SEK. Inga returer mottages som saknar returnummer.

Begränsad tid för returer som ej avser garanti eller felaktig funktion: 1 månad. Returtransportskador förorsakade av bristfälligt emballage omfattas ej av garantiåtagande.

Inkommer reklamation efter 14 dagar förbehåller sig Wulff Supplies rätten att i förhållande till kund avgöra hur ansvarsfrågan hanteras.

Vid reklamation skall kund kontakta Wulff Supplies kundservice per telefon 020-451010 eller e-post till kundservice@wulffsupplies.se för att erhålla ett aktuellt returnummer.

Vid reklamation skall alltid uppges:

  • Artikelnummer
  • Ordernummer
  • Fakturanummer
  • Orsak till reklamationen

Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation.

Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Wulff Supplies tillhanda.

Vid retur av varan skall returfrakten till Wulff Supplies vara betald samt följesedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Om ovanstående fakta saknas äger Wulff Supplies rätt att återsända varan till kund, och kund betalar frakten.

Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Wulff Supplies förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 SEK jämte moms om varan ej är felaktig och reklamationen ej accepteras.