Post-it Super Sticky Meeting Notes

Post-it® Super Sticky Meeting Notes har dubbelt så hög vidhäftningsförmåga som de ursprungliga Post-it®-lapparna. Anteckningsblock idealiska för att ta anteckningar under möten, göra långa listor eller skissa diagram. Samla idéer och placera dem i rummet för mer produktiv och kreativ brainstorming, planera möten eller prioritera projekt.